Συμμετοχές

Αίτηση συμμετοχής στο εθνικό δίκτυο Π.Ε.
“Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση”.

Ενημέρωση για το πρόγραμμα:
“Κλιματική αλλαγή – η Κρήτη ερημοποιείται”.

Εθνικό Δίκτυο με θέμα:
“Παραδοσιακοί οικισμοί και Φύση”.

Τεχνική Yποστήριξη website