Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον: Αξίες και Ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της Αειφορίας

(Πιλοτική εφαρμογή – Μονοήμερο για μαθητές Ε, ΣΤ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου)

(Μονοήμερο)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά μεγάλων τάξεων του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Σκοπό έχει να κατανοήσουν οι μαθητές τις αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της αειφορίας και στο πλαίσιο της στρατηγικής για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία περιέχει θέματα όπως μάχη για την εξάλειψη της φτώχιας, ρόλος του πολίτη, ειρήνη, ηθική, υπευθυνότητα σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, δημοκρατία, δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα (προσφυγικό ζήτημα) κ.ά. στο πλαίσιο της διαχείρισης των φυσικών πόρων και της διαγενεακής αλληλεγγύης.

Μέσω των δραστηριοτήτων (παιχνίδια και δραστηριότητες, συνεντεύξεις), επιδιώκεται οι μαθητές που θα συμμετέχουν να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν σε θέματα Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος: αναφορικά με τις Αξίες και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πλαίσιο της Αειφορίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της UNECE για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη(Education for Sustainable Development). Οι μαθητές ενθαρρύνονται να σκέφτονται κριτικά, να θέτουν ερωτήματα, να εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προτείνουν λύσεις αντιμετώπισής τους.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

Οι μαθητές:
– Να γνωρίζουν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες και το δικαίωμα όλων των ανθρώπων στην πρόσβαση σε φυσικούς πόρους για την επιβίωση και την ποιότητα ζωής.
– Να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα των προβλημάτων που προκύπτουν  από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανισότητα κατανομής και διαχείρισης φυσικών πόρων.
– Να διαπιστώσουν τις διαστάσεις που έχει λάβει το πρόβλημα παγκοσμίως και τις επιπτώσεις τους στο μέλλον της ανθρωπότητας.
– Να συσχετίσουν το προσφυγικό ζήτημα με την οικονομική ανισότητα.
– Να συνδέσουν τον καταναλωτικό πρότυπο της σύγχρονης εποχής με την κατανάλωση ενέργειας, τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα.
– Να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ της αύξησης του πληθυσμού, της εξάντλησης των φυσικών πόρων, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της οικονομικής ανισότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.
– Να αντιληφθούν πώς επηρεάζει η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων την κλιματική αλλαγή και τη δημιουργία περιβαλλοντικών μεταναστών.
– Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη.
– Να εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να προτείνουν λύσεις αντιμετώπισής τους.

Δείτε Φωτογραφίες του προγράμματος.

Πρόγραμμα μονοήμερης επίσκεψης

9:00 – 9:30 Υποδοχή στο Κέντρο.
9:30 – 10:30 Προβληματισμός και γνωριμία με το θέμα. Με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων ανακαλείται η προϋπάρχουσα γνώση και τα παιδιά γνωρίζουν το σκοπό του προγράμματος και τις βασικές του έννοιες.
10:30 – 13:00 Δραστηριότητες πεδίου. Τα παιδιά εμπλέκονται σε διάφορες δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση φυσικών πόρων (βιολοικιλότητα, διαχείριση του νερού στην περιοχή του Ψηλορείτη, ενέργεια κ.α.). Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι ο προβληματισμός που αφορά στη σύνδεση της διαχείρισης των φυσικών πόρων με τις κοινωνικές ανισότητες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αξιολογούν τα ευρήματα τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα.
13:00 – 13:30 Επιστροφή στο Κέντρο – Αξιολόγηση

Τεχνική Yποστήριξη website