Στης Αμάλθειας τη γη, χρώμα, άρωμα, ζωή.

(Βιοποικιλότητα και ενδημισμός, ένα ταξίδι στον θαυμαστό κόσμο της φύσης του Ψηλορείτη).
(Μονοήμερο και Διήμερο)

Ο μύθος της Αμάλθειας, της θεϊκής τροφού, συμβολίζει τη θεόσταλτη αφθονία της φύσης. Η πραγματικότητα του πλούσιου ανάγλυφου του Ψηλορείτη, που φιλοξενεί ένα σημαντικότατο αριθμό ενδημικών της Κρήτης, είναι ένα βιωματικό «σχολείο» βιοποικιλότητας και ενδημισμού. Μύθος και πραγματικότητα εμπνέουν ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο οποίο οι μαθητές μυούνται στους όρους «οικοσύστημα», «βιοποικιλότητα» και «ενδημισμός», καθώς και σε ένα επιστημονικό τρόπο εξερεύνησης και καταγραφής του φυσικού περιβάλλοντος.
Το πρόγραμμα, εκμεταλλευόμενο τον πλούτο του οικοσυστήματος του Ψηλορείτη σε ενδημικά είδη, δίνει στα παιδιά με βιωματικό τρόπο την αξία διατήρησης της βιοποικιλότητας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου και σε μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου.

Δείτε:
Φωτογραφίες
Τετράδιο εργασιών
Θεωρητικό μέρος προγράμματος

Στόχοι του προγράμματος είναι:

– Να κατανοήσουν τις έννοιες της βιοποικιλότητας και του ενδημισμού.
– Να συσχετίσουν την ύπαρξη συγκεκριμένων ειδών ζωής με το ιδιαίτερο γεωλογικό περιβάλλον της περιοχής.
– Να γνωρίσουν βιωματικά τον κύκλο ζωής σε αυτό το οικοσύστημα.
– Να διαπιστώσουν πως η διατήρηση της πλούσιας βιοποικιλότητας και των ενδημικών ειδών εγγυάται την συνέχιση αυτού του κύκλου της ζωής.
– Να εκφραστούν καλλιτεχνικά και να χαρούν τη φύση.

Οι μαθητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα εφοδιάζονται με το τετράδιο δραστηριοτήτων με το οποίο μπορούν να δουλέψουν τόσο στο πεδίο όσο και στην τάξη τους.
Οι ήρωες κόμικς του Ψηλορείτη και του ΚΠΕ Ανωγείων συντροφεύουν τα παιδιά στις εργασίες και στο παιχνίδι τους.

Πρόγραμμα μονοήμερης επίσκεψης

9:00 – 9:30 Υποδοχή στο Κέντρο.
9:30 – 10:30 Προβληματισμός και γνωριμία με το θέμα. Με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων ανακαλείται η προϋπάρχουσα γνώση και τα παιδιά γνωρίζουν το σκοπό του προγράμματος και τις βασικές του έννοιες.
10:30 – 13:00 Επίσκεψη στο πεδίο. Τα παιδιά ενημερώνονται για τις βασικές αρχές έρευνας πεδίου, χωρίζονται σε ομάδες και ακολουθούν μονοπάτια εξερεύνησης και ανακάλυψης συνοδευόμενα από υπεύθυνους του Κέντρου. Η πορεία στα μονοπάτια είναι μια εναλλαγή επιστημονικής παρατήρησης και παιχνιδιού, με διαλείμματα καλλιτεχνικής έκφρασης των μαθητών (ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι) Οι ομάδες τελικά συναντιούνται για να ανακοινώσουν τις παρατηρήσεις τους και να συνθέσουν με τα ευρήματα τους το πάζλ του θαυμαστού κόσμου.
13:00 – 13:30 Επιστροφή στο Κέντρο- Αξιολόγηση

Πρόγραμμα διήμερης επίσκεψης

Πρώτη μέρα
8:30 – 9:30 Υποδοχή στο κέντρο (Μαθητική Εστία)-Τακτοποίηση στα δωμάτια-Πρωινό.
9:30 – 10:30 Προβληματισμός και γνωριμία με το θέμα. Με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων ανακαλείται η προϋπάρχουσα γνώση και τα παιδιά γνωρίζουν το σκοπό του προγράμματος και τις βασικές του έννοιες.
10:30 – 13:00 Επίσκεψη στον Ψηλορείτη. Παρατήρηση της χασμοφυτικής χλωρίδας στην τοποθεσία Άγιος Φανούριος και πεζοπορία μέχρι το σπήλαιο Ιδαίον Άνδρον. Ενημέρωση για τις βασικές αρχές έρευνας πεδίου. Δραστηριότητες παρατήρησης και προσανατολισμού.
13:30 – 14:30 Μεσημεριανό γεύμα – ξεκούραση.

Δεύτερη μέρα

8:30 – 9:30 Πρωινό.
9:30 – 13:00 Μετάβαση στο βουνό, μελέτη πεδίου. Οι μαθητές εφοδιασμένοι με χάρτη, πυξίδες ,κιάλια, όργανα παρατήρησης ακολουθούν ένα σχεδιασμένο μονοπάτι και πραγματοποιούν παρατηρήσεις και δραστηριότητες εξερεύνησης. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η εμπέδωση των στοιχείων που αποκτήθηκαν την προηγούμενη μέρα μέσα από την αυτενέργεια των ομάδων.Αξιολογούν τα ευρήματα τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.Τέλος επισκεπτόμαστε το χώρο του Αγίου Υακίνθου και στο μικρό αμφιθέατρό του, τα παιδιά εκφράζονται με καλλιτεχνικές δραστηριότητες (ζωγραφική, σκίτσο, θεατρική έκφραση).
13:00 – 13:30 Επιστροφή στο κέντρο-Αξιολόγηση.
13:30 – 14:30 Μεσημεριανό.

* Δείτε φωτογραφίες από το πρόγραμμα!

Τεχνική Yποστήριξη website