Πως το Φυσικό Περιβάλλον γεννά Πολιτισμό.

Η περίπτωση της Υφαντικής

(Μονοήμερο και Διήμερο)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου ΕΠΑΛ, ΣΔΕ, ΕΕΕΚ και αφορά στην επίδραση του Φυσικού Περιβάλλοντος στην γέννηση, την παραγωγή και την εξέλιξη του Πολιτισμού. Στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη υπάρχει πολιτισμική ποικιλία, παραγωγικές διαδικασίες των ανθρώπων, καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία. Η τοπική παράδοση, η εμπειρία των ντόπιων κατοίκων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο μάθησης, αλλά και χρήσιμο μέσο για να προσδιορισθεί η σχέση του σχολείου με την κοινότητα Προσπαθούμε στο πρόγραμμα αυτό να ανιχνεύσουμε με βιωματικά εργαστήρια τη σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και στο πολιτισμό. Ειδικότερα εστιάζουμε στην υφαντική τέχνη, για την οποία έχει παραχθεί και το εκπαιδευτικό υλικό, θεωρητικό μέρος και τετράδιο δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις παραπάνω μαθητικές ομάδες και ηλικίες, καθώς και σε φοιτητές και γενικά μέχρι ενήλικες ομάδες. Το εκπαιδευτικό υλικό και τα βιωματικά εργαστήρια προσαρμόζονται ανάλογα την ηλικία και το γνωστικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων. Το συγκεκριμένο παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό αφορά μεγάλες τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.
Το πρόγραμμα διεξάγεται τόσο μέσα στους χώρους του ΚΠΕ Ανωγείων από τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας, καθώς υπάρχει αίθουσα με αργαλειό και όλα τα εργαλεία της υφαντικής, αλλά και έξω στο πεδίο. Ωστόσο, κάποιες δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν και μέσα στις σχολικές τάξεις. Το ΚΠΕ είναι δυνατόν να παραχωρήσει, εφόσον ζητηθεί, αυτοσχέδιους αργαλειούς και φύλλα εργασίας από το εκπαιδευτικό υλικό προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

– Να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις  για το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και τον πολιτισμό των κατοίκων του Ψηλορείτη.
– Να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και την πολιτισμική  έκφραση των ανθρώπων.
– Να ανακαλύψουν μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση την επιρροή του φυσικού περιβάλλοντος σε δημιουργήματα τέχνης.
– Να συνειδητοποιήσουν ότι η ζωή του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φύση και τα προβλήματα που δημιουργούνται με την απομάκρυνση μας απ αυτήν.
– Να αναρωτηθούν και να προβληματιστούν, γιατί έχουν παρακμάσει ή εγκαταλειφθεί μορφές πολιτισμικής έκφρασης, όπως η υφαντική, καλαθοπλεκτική, κ.ά.
– Να προτείνουν τρόπους εναλλακτικής  αυτοδιαχείρισης και αυτοοργάνωσης οικοτεχνικών εργασιών, ανακύκλωσης του  μαλλιού κ.ά..
– Να έρθουν σε επαφή με την «πολιτισμική βιοποικιλότητα» και να την συσχετίσουν με τη φυσική βιοποικιλότητα.
– Να ενεργοποιήσουν μέσω του προγράμματος τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες.
-Να παίξουν και να χαρούν με υλικά από τη φύση

Δείτε:
– Φωτογραφίες
– Τετράδιο εργασιών.
– Θεωρητικό μέρος προγράμματος.

Πρόγραμμα μονοήμερης επίσκεψης

9:00 – 9:30 Υποδοχή στο Κέντρο.
9:30 – 10:30 Προβληματισμός και γνωριμία με το θέμα. Με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων ανακαλείται η προϋπάρχουσα γνώση και τα παιδιά γνωρίζουν το σκοπό του προγράμματος και τις βασικές του έννοιες.
10:30 – 13:00 Διεξαγωγή δραστηριοτήτων για τον αργαλειό και την υφαντική στην αίθουσα του ΚΠΕ Ανωγείων. Επίσκεψη σε σπίτια της τοπικής κοινωνίας που έχουν και χρησιμοποιούν αργαλειούς. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις παλιές υφάντρες του χωριού και μέσα από το διάλογο μαζί τους καταλήγουν σε συμπεράσματα.  Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να προβληματιστούν και να συνειδητοποιήσουν ότι η ζωή του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φύση, να αναρωτηθούν τα αίτια της  παρακμής ή της εγκατάλειψης της υφαντικής και να προτείνουν τρόπους εναλλακτικής αυτοδιαχείρισης και αυτοοργάνωσης οικοτεχνικών εργασιών, ανακύκλωσης του μαλλιού κ.ά.
13:00 – 13:30 Επιστροφή στο Κέντρο- Αξιολόγηση

Πρόγραμμα διήμερης επίσκεψης

Πρώτη μέρα
8:30 – 9:30 Υποδοχή στο κέντρο (Μαθητική Εστία)-Τακτοποίηση στα δωμάτια-Πρωινό.
9:30 – 10:30 Προβληματισμός και γνωριμία με το θέμα. Με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων ανακαλείται η προϋπάρχουσα γνώση και τα παιδιά γνωρίζουν το σκοπό του προγράμματος και τις βασικές του έννοιες.
10:30 – 13:00 Διεξαγωγή δραστηριοτήτων για τον αργαλειό και την υφαντική στην αίθουσα του ΚΠΕ Ανωγείων. Μαθαίνουν εναλλακτικές μορφές ύφανσης και πειραματίζονται με αυτοσχέδιους αργαλειούς.
13:00 – 17:00 Μεσημεριανό γεύμα-ξεκούραση.

Δεύτερη Μέρα
8:30 – 9:30 Πρωινό στην Εστία.
9:30 – 13:00 Επίσκεψη σε σπίτια της τοπικής κοινωνίας που έχουν και χρησιμοποιούν αργαλειούς. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις παλιές υφάντρες του χωριού και μέσα από το διάλογο μαζί τους καταλήγουν σε συμπεράσματα.  Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να προβληματιστούν και να συνειδητοποιήσουν ότι η ζωή του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φύση,  να αναρωτηθούν τα αίτια της παρακμής ή της εγκατάλειψης της υφαντικής και να προτείνουν τρόπους εναλλακτικής αυτοδιαχείρισης και αυτοοργάνωσης οικοτεχνικών εργασιών, ανακύκλωσης του μαλλιού κ.ά.
13:00 – 13:30 Επιστροφή στο κέντρο – Αξιολόγηση.
13:30 – 14:30 Μεσημεριανό.
14:30 Αναχώρηση.

Τεχνική Yποστήριξη website