Παραδοσιακοί Οικισμοί

(μονοήμερο)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά μεγάλων τάξεων του Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Το πρόγραμμα αφορά στην αρχιτεκτονική και δόμηση παλιών και σύγχρονων κατοικιών της περιοχής και στα Μιτάτα-λιθόκτιστους οικισμούς του βουνού, καθώς αποτελούν μία ιδιαίτερη έκφραση της πνευματικής και καλλιτεχνικής εξέλιξης του ανθρώπου. Οι παραδοσιακοί οικισμοί παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό, κοινωνικό, καλλιτεχνικό ή ιστορικό ενδιαφέρον, λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών. Οι μαθητές επισκέπτονται παραδοσιακούς οικισμούς του τόπου και υλοποιούν προγράμματα και δράσεις, με σκοπό την προβολή και ανάδειξη στοιχείων της αρχιτεκτονικής τους  κληρονομιάς.

Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται και τα Μιτάτα, θολωτά λίθινα κτίσματα του βουνού, ως αρμονική προέκταση του γεωλογικού τοπίου και ως μοναδική οικολογική διαχείριση των δομικών υλικών της περιοχής σε συνδυασμό με τη χρηστική τους λειτουργία ως παραδοσιακές κατοικίες των βοσκών.

Μέσω των δραστηριοτήτων, επιδιώκεται οι μαθητές που θα συμμετέχουν να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν σε θέματα Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος: αναφορικά με την διατήρηση και την ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών και τη χρήση των φυσικών υλικών δόμησης.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

Οι μαθητές:
– Να γνωρίσουν και να επισκεφτούν παραδοσιακούς οικισμούς.
– Να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής των παραδοσιακών οικισμών και της φυσικής μορφολογίας του εδάφους (φυσικά δομικά υλικά της περιοχής).
– Να διαπιστώσουν πόσο σημαντική είναι η διατήρηση και η ανάδειξη της ιδιαίτερης ιστορικής, πολεοδομικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής φυσιογνωμίας των παραδοσιακών οικισμών.
– Να συγκρίνουν το σημερινό τρόπο δόμησης και να εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα σε σχέση μ ε τους παραδοσιακούς οικισμούς.
– Να συσχετίσουν την υποβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (λόγω σύγχρονων φαινομένων όπως η διόγκωση των αστικών κέντρων, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και η ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού) με τις σημαντικές αλλοιώσεις στους οικισμούς.
– Να αντιληφθούν ότι η ανάδειξη και η κατάλληλη αξιοποίησή των παραδοσιακών οικισμών  θα μπορούσε να εξελιχθεί σε βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.
– Να προβληματιστούν σε θέματα που αφορούν την αποτελεσματική προστασία, ένταξη και ενεργοποίηση των οικισμών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο αστικό οικιστικό περιβάλλον.
– Να εκφράζουν απόψεις και να προτείνουν λύσεις σχετικά με τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την πολιτιστική κληρονομιά.

Δείτε Φωτογραφίες του προγράμματος.

Πρόγραμμα μονοήμερης επίσκεψης

9:00 – 9:30 Άφιξη στο Κέντρο.
9:30 – 10:30 Προβληματισμός και γνωριμία με το θέμα. Με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων ανακαλείται η προϋπάρχουσα γνώση και τα παιδιά γνωρίζουν το σκοπό του προγράμματος και τις βασικές του έννοιες.
10:30 – 13:00 Επίσκεψη πεδίου. Επίσκεψη στο Μιτάτο και στον παραδοσιακό οικισμό Γαράζο (περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου).Με φύλλα εργασίας και Βιωματικές δραστηριότητες, οι μαθητές προσεγγίζουν τους παραδοσιακούς οικισμούς, με σκοπό να τους γνωρίσουν, να προβληματιστούν για τη δόμηση και τη διατήρησή τους και να τους συγκρίνουν με τις σύγχρονες κατοικίες. Αξιολογούν τα ευρήματα τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα.
13:00 – 13:30 Επιστροφή στο Κέντρο- Αξιολόγηση

Τεχνική Yποστήριξη website