Ζώντας αειφορικά: μειώνοντας το Οικολογικό μας Αποτύπωμα

(Μονοήμερο)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Ε και ΣΤ τάξης του Δημοτικού σχολείου και Γυμνασίου. Το “οικολογικό αποτύπωμα” εκτιμάει τους φυσικούς πόρους που απαιτούνται για να υποστηριχθούν οι υλικές ανάγκες ενός ατόμου ή ενός πληθυσμού σύμφωνα με τον τρόπο ζωής, τις συνήθειες και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Το πρόγραμμα έχει σκοπό, οι μαθητές να κατανοήσουν τον τρόπο σχηματισμού του οικολογικού αποτυπώματος μέσα από δραστηριότητες, παιχνίδια και εργασίες.

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να σκέφτονται κριτικά, να αμφισβητούν τις  αξίες της καταναλωτικής κοινωνίας και  να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές στην καθημερινή τους ζωή, ώστε να έχουν μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

Οι μαθητές:

– Να αντιληφθούν  ότι το μέγεθος του “οικολογικού αποτυπώματος” διαφέρει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από τον τρόπο ζωής και κατανάλωσης.

– Να συσχετίσουν τις καθημερινές τους συνήθειες με την κατανάλωση ενέργειας και το οικολογικό αποτύπωμα.

– Να διερευνήσουν τις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος και τις συνέπειες της στην κλιματική αλλαγή.

– Να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα των προβλημάτων που προκύπτουν  από την ανισότητα κατανομής και διαχείρισης φυσικών πόρων.

– Να διαπιστώσουν τις διαστάσεις που έχει λάβει το πρόβλημα παγκοσμίως και τις επιπτώσεις τους στο μέλλον της ανθρωπότητας.

– Να κατανοήσουν τις σχέσεις μεταξύ της αύξησης του πληθυσμού, της εξάντλησης των φυσικών πόρων, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της οικονομικής ανισότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

– Να προβληματιστούν σε θέματα που αφορούν την ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων και να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και της ευημερίας μας.

– Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη.

– Να εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις καταναλωτικές τους συνήθειες και να προτείνουν τρόπους βελτίωσης του οικολογικού τους αποτυπώματος με στόχο τη διασφάλιση των φυσικών πόρων για τις επόμενες γενιές.

– Να υιοθετήσουν στάσεις και καταναλωτικές συνήθειες, που διασφαλίζουν τη σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων, με τρόπο που να συμβάλλουν στην αεροφόρα ανάπτυξη.

Δείτε Φωτογραφίες του προγράμματος.


Πρόγραμμα μονοήμερης επίσκεψης

9:00 – 9:30 Υποδοχή στο Κέντρο.

9:30 – 10:30 Προβληματισμός και γνωριμία με το θέμα. Με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων ανακαλείται η προϋπάρχουσα γνώση και τα παιδιά γνωρίζουν το σκοπό του προγράμματος και τις βασικές του έννοιες.

10:30 – 13:00 Δραστηριότητες πεδίου. Τα παιδιά εμπλέκονται σε διάφορες δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση φυσικών πόρων (βιολοικιλότητα, διαχείριση του νερού στην περιοχή του Ψηλορείτη, ενέργεια κ.α.). Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι ο προβληματισμός που αφορά στη σύνδεση της διαχείρισης των φυσικών πόρων με τις κοινωνικές ανισότητες και τη διαμόρφωση του οικολογικού αποτυπώματος. Αξιολογούν τα ευρήματα τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα.

13:00 – 13:30 Επιστροφή στο Κέντρο – Αξιολόγηση

Τεχνική Yποστήριξη website