Επισκέψεις Σχολείων


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
2016-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
2013-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΟ ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
2011-12


Τεχνική Yποστήριξη website