Είμαστε… ό,τι Τρώμε: διατροφικές συνήθειες και περιβάλλον

(Πιλοτική εφαρμογή για μετά τα Χριστούγεννα- Μονοήμερο για μαθητές Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού και Γυμνασίου)

(Μονοήμερο)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά μεγάλων τάξεων του Δημοτικού (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) και του Γυμνασίου και θα λειτουργήσει πιλοτικά ως Μονοήμερο.

Το πρόγραμμα αφορά θέματα διατροφής, καθώς η καθημερινή διατροφή αποτελεί ζωτικής σημασίας διαδικασία για κάθε ζωντανό οργανισμό. Η διαχείριση της τροφής ήταν η κινητήριος δύναμη στη διαμόρφωση του κόσμου μας. Από τους πρώτους κυνηγούς, τα μεγάλα συμπόσια στα Μινωικά ανάκτορα και ως την σημερινή εποχή, διαπιστώνουμε την ανάπτυξη και την εξέλιξη του ελληνικού διατροφικού πολιτισμού. Ένα μέρος του είναι η Κρητική διατροφή, η οποία προκάλεσε το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και είναι στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η φιλοσοφία και η σύσταση της κρητικής διατροφής διδάσκει ένα λιτό τρόπο ζωής που συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων σε σχέση με την ποιότητα ζωής.

Μέσα από τα βιωματικά εργαστήρια του συγκεκριμένου προγράμματος, επιδιώκεται οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν στην αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, να ενημερωθούν σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα των τροφίμων, να προβληματιστούν και να αναπτύξουν στάσεις και δεξιότητες ώστε να βελτιώσουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

Οι μαθητές:
– Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα διατροφής ώστε να βελτιώσουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες.
– Να αντιληφθούν πώς επιδρά το τοπικό περιβάλλον στη διαμόρφωση του διατροφικού πολιτισμού και πως επηρεάζει την ποιότητα τροφής και την υγεία.
– Να ενημερωθούν για την Κρητική διατροφή, να γνωρίσουν τοπικά προϊόντα και να διαπιστώσουν την αξία κατανάλωσης τους.
– Να διαπιστώσουν ότι με την κατανάλωση τοπικών προϊόντων ενδυναμώνεται η  τοπική οικονομία.
– Να προβληματιστούν σε θέματα που αφορούν στην αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων (μείωση καταναλωτισμού και του οικολογικού αποτυπώματος- Τροφοχιλιόμετρα).
– Να συνδέσουν το καταναλωτικό πρότυπο της σύγχρονης εποχής με την κατανάλωση ενέργειας, τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα.
– Να συσχετίζουν την επιλογή της τροφής με τις διατροφικές ετικέτες στις συσκευασίες τροφίμων (ημερ. λήξης των προϊόντων – προέλευση – θρεπτικά συστατικά στοιχεία) και να ενημερωθούν για τον ασφαλή τρόπο συντήρησής τους.
– Να ενημερωθούν για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και τις συνέπειες που έχουν στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
– Να αποκτήσουν πρωτοβουλία, να προβληματιστούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Δείτε Φωτογραφίες του προγράμματος.

Πρόγραμμα μονοήμερης επίσκεψης

9:00 – 9:30 Υποδοχή στο Κέντρο.
9:30 – 10:30 Προβληματισμός και γνωριμία με το θέμα. Με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων ανακαλείται η προϋπάρχουσα γνώση και τα παιδιά γνωρίζουν το σκοπό του προγράμματος και τις βασικές του έννοιες.
10:30 – 13:00 Διεξαγωγή δραστηριοτήτων. Τα παιδιά εμπλέκονται σε διάφορα βιωματικά εργαστήρια που αφορούν στις καταναλωτικές τους συνήθειες (διατροφή, υπερκατανάλωση, αειφορική διαχείριση φυσικών πόρων, οικολογικό αποτύπωμα κ.α.). Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την κρητική διατροφή και τα τοπικά προϊόντα. Δημιουργούν, γεύονται, ανακαλύπτουν και καταλήγουν σε συμπεράσματα.
13:00 – 13:30 Επιστροφή στο Κέντρο – Αξιολόγηση

Τεχνική Yποστήριξη website