Ανακαλύπτω το μυστικό κόσμο των Σπηλαίων

(Μονοήμερο και Διήμερο)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Δημοτικό, Νηπιαγωγείο, Γυμνάσιο, Λύκειο). Ο ορεινός όγκος του Ψηλορείτη είναaι το ψηλότερο βουνό της Κρήτης (2.456μ.). Από τα σπλάχνα του ιερού βουνού περνούν οι αθέατοι δρόμοι του νερού που οδηγούν στη θάλασσα. Το νερό της βροχής και του χιονιού στο πέρασμά του από το ασβεστολιθικό πέτρωμα δημιουργεί πλούσιο γεωλογικό ανάγλυφο. Η υπόγεια αυτή ένωση νερού και ασβεστόλιθου «γέννησε» μεταξύ άλλων υπόγειων γεωλογικών σχηματισμών και τα σπήλαια. Τα σπήλαια είναι εντυπωσιακά στοιχεία του ανάγλυφου της περιοχής τόσο λόγω του αριθμού τους, όσο και των μορφών τους. Η εξερεύνηση και τα ευρήματά τους μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή των ανθρώπων στην Κρήτη και την πανίδα της.
Το πρόγραμμα συνδέεται στενά με εκείνο του νερού και περιλαμβάνει επίσκεψη σε σπήλαια της περιοχής, όπου γίνεται ξενάγηση στη βιοκοινωνία των σπηλαίων του Ψηλορείτη. Μέσω των δραστηριοτήτων επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των μαθητών και ο προβληματισμός για τη σπουδαιότητα διατήρησης τόσο των σπηλαίων όσο και της ζωής μέσα σε αυτά.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

– Να γνωρίσουν τα σπήλαια της περιοχής και να ξεναγηθούν σε αυτά..
– Να συσχετίσουν την ύπαρξη συγκεκριμένων ειδών ζωής με το ιδιαίτερο γεωλογικό περιβάλλον του σπηλαίου.
– Να γνωρίσουν βιωματικά τον κύκλο ζωής σε αυτό το οικοσύστημα.
– Να διαπιστώσουν πως η διατήρηση της πλούσιας σπηλαιοπανίδας και χλωρίδας εγγυάται την συνέχιση αυτού του κύκλου της ζωής.
– Να αντιληφθούν με ποιους τρόπους χρησιμοποιήθηκαν τα σπήλαια από τους ανθρώπους.
– Να εκφραστούν καλλιτεχνικά και να χαρούν τη φύση.

Οι μαθητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα εφοδιάζονται με το εκπαιδευτικό υλικό με το οποίο μπορούν να δουλέψουν τόσο στο πεδίο όσο και στην τάξη τους. Οι ήρωες κόμικς του Ψηλορείτη και του ΚΠΕ Ανωγείων συντροφεύουν τα παιδιά στις εργασίες και στο παιχνίδι τους.

Δείτε:
– Φωτογραφίες
– Τετράδιο εργασιών.
– Θεωρητικό μέρος προγράμματος.

Πρόγραμμα μονοήμερης επίσκεψης

9:00 – 9:30 Υποδοχή στο Κέντρο.
9:30 – 10:30 Προβληματισμός και γνωριμία με το θέμα. Με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων ανακαλείται η προϋπάρχουσα γνώση και τα παιδιά γνωρίζουν το σκοπό του προγράμματος και τις βασικές του έννοιες.
10:30 – 13:00 Επίσκεψη στο σπήλαιο. Τα παιδιά ενημερώνονται για τις βασικές αρχές έρευνας πεδίου, χωρίζονται σε ομάδες και ξεναγούνται στο σπήλαιο, συνοδευόμενα από υπεύθυνους του Κέντρου Μετάβαση στο σπήλαιο «Ιδαίο Άντρο» ή και στο σπήλαιο «Σφενδόνη», ξενάγηση στη βιοκοινωνία των σπηλαίων, στους μύθους και τους θρύλους τους.  Μετά την επίσκεψη στο σπήλαιο, οι μαθητές εφοδιασμένοι με χάρτη, πυξίδες, όργανα παρατήρησης πραγματοποιούν παρατηρήσεις και δραστηριότητες εξερεύνησης. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η εμπέδωση των στοιχείων που αποκτήθηκαν, μέσα από την αυτενέργεια των ομάδων. Αξιολογούν τα ευρήματα τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
13:00 – 13:30 Επιστροφή στο Κέντρο- Αξιολόγηση

Πρόγραμμα διήμερης επίσκεψης

Πρώτη μέρα
8:30 – 9:30 Υποδοχή στο κέντρο (Μαθητική Εστία)-Τακτοποίηση στα δωμάτια-Πρωινό.
9:30 – 10:30 Προβληματισμός και γνωριμία με το θέμα. Με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων ανακαλείται η προϋπάρχουσα γνώση και τα παιδιά γνωρίζουν το σκοπό του προγράμματος και τις βασικές του έννοιες.
10:30 – 13:00 Ενημέρωση για τις βασικές αρχές έρευνας πεδίου. Επίσκεψη στο κέντρο πληροφόρησης του Φυσικού πάρκου του Ψηλορείτη. Οι μαθητές πραγματοποιούν δραστηριότητες στο χώρο, γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία που αποτελούν το γεωπάρκο του Ψηλορείτη και προετοιμάζονται για την επίσκεψη στο σπήλαιο.
13:00 – 17:00 Μεσημεριανό γεύμα-ξεκούραση.

Δεύτερη Μέρα
8:30 – 9:30 Πρωινό στην Εστία.
9:30 – 13:00 Μετάβαση στο σπήλαιο «Ιδαίο Άντρο» ή και στο σπήλαιο «Σφενδόνη», μελέτη πεδίου, ξενάγηση στη βιοκοινωνία των σπηλαίων, στους μύθους και τους θρύλους τους. Οι μαθητές εφοδιασμένοι με χάρτη, πυξίδες, κιάλια, όργανα παρατήρησης πραγματοποιούν παρατηρήσεις και δραστηριότητες εξερεύνησης. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η εμπέδωση των στοιχείων που αποκτήθηκαν την προηγούμενη μέρα μέσα από την αυτενέργεια των ομάδων. Αξιολογούν τα ευρήματα τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
13:00 – 13:30 Επιστροφή στο κέντρο – Αξιολόγηση.
13:30 – 14:30 Μεσημεριανό.
14:30 Αναχώρηση.

Τεχνική Yποστήριξη website