Κέντρο

Παιδαγωγικές αρχές:

• Διαθεματική προσέγγιση
• Βιωματική εκπαίδευση, έρευνα πεδίου
• Καλλιέργεια ομαδικότητας και συλλογικής δράσης

Η ταυτότητα του Κέντρου

• Το Κ.Π.Ε Ανωγείων λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2006.
• Ανήκει στα κέντρα περιφερειακού τύπου.
• Στεγάζεται στη Μαθητική Εστία Ανωγείων την οποία το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας έχει παραχωρήσει στο Υπουργείο Παιδείας.
• Οι μαθητές μπορούν να διαμείνουν και να σιτιστούν δωρεάν στις εγκαταστάσεις της Εστίας.

Σκοποί και στόχοι

Το κύριο έργο του Κ.Π.Ε είναι:
• Η εκπαίδευση.
• Η ενημέρωση.και
• Η ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών ομάδων για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής

Συγκεκριμένα:
• Εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων για μαθητές, Οργάνωση σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς,
• Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης για την τοπική κοινωνία,
• Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού,
• Δημιουργία εθνικών θεματικών δικτύων,
• Συνεργασία με τοπικούς φορείς, επιστημονικά ιδρύματα, κυβερνητικές και μη οργανώσεις.

Τεχνική Yποστήριξη website