Δίκτυο Γεωπάρκου

Έγκριση Εθνικού Θεματικού Δικτύου του ΚΠΕ Ανωγείων με τίτλο: Ψηλαφώντας τη μνήμη της γης μέσα από τη γεωποικιλότητα, τα Γεωπάρκα και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες

Το Κ.Π.Ε Ανωγείων σε συνεργασία με το Γεωπάρκο του Ψηλορείτη, έχει προβεί στην ίδρυση Εθνικού θεματικού Δικτύου σχετικά με την γεωποικιλότητα και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες με τίτλο: «Ψηλαφώντας τη μνήμη της γης μέσα από τη γεωποικιλότητα, τα Γεωπάρκα και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες»

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο του ΚΠΕ Ανωγείων με θέμα: “Ψηλαφώντας τη μνήμη της γης μέσα από τη γεωποικιλότητα, τα Γεωπάρκα και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες”.

Αίτηση συμμετοχής εκπαιδευτικού στο εθνικό δίκτυο.

Αίτηση συμμετοχής μελών ΚΠΕ στο εθνικό δίκτυο.

Αίτηση συμμετοχής Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπ/σης & Σχολικών Δραστηριοτήτων στο εθνικό δίκτυο.

Τεχνική Yποστήριξη website