8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής» Πάτρα, 13-15 Μαρτίου 2020

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσής  με θέμα: “Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής” θα πραγματοποιηθεί στις 13, 14 & 15 Μαρτίου 2020 στην Πάτρα. Συμβουλευτείτε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε για περισσότερες πληροφορίες.


Οδηγίες και Υποδείγματα συγγραφής Εργαστηρίου

8ο Συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Τεχνική Yποστήριξη website