ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Το ΚΠΕ Ανωγείων θα δεχτεί για τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους 2019-2020, βάσει της εγκυκλίου 20064/Δ2/23/11/2016,τις παρακάτω  σχολικές μονάδες Α/θμιας κ Δ/θμιας Εκπ/σης,  για να υλοποιήσουν προγράμματα ΠΕ του ΚΠΕ Ανωγείων.

 

 

Τεχνική Yποστήριξη website