«Ενημερωτικές δράσεις για την Ανακύκλωση υλικών»

Το ΚΠΕ Ανωγείων σε συνεργασία με το Δήμο Ανωγείων, διοργανώνει ενημερωτικές δράσεις για την Ανακύκλωση υλικών την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 στο Δημοτικό Σχολείο Ανωγείων και το ίδιο απόγευμα Ενημερωτική Εσπερίδα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων, ύστερα από την ανοιχτή πρόσκληση του Δήμου Ανωγείων για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την εφαρμογή προγράμματος Ανακύκλωσης συσκευασιών (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί, λευκοσίδηρο) στα χωρικά όριά του, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (EEAA). Το πρόγραμμα της Ανακύκλωσης υλοποιείται μέσω του αδειοδοτημένου και πιστοποιημένου συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων που εφαρμόζει η EEAA.

Οι ενημερωτικές δράσεις απευθύνονται στους μαθητές, στους συλλόγους εκπαιδευτικών του Δημοτικού σχολείου Ανωγείων και στους κατοίκους της περιοχής.

Σκοπός των δράσεων αυτών, είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας (εκπαιδευτικοί, γονείς και άλλοι πολίτες) για το θέμα της μείωσης των απορριμμάτων. Τα περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά, ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη που προκύπτουν από το πρόγραμμα ανακύκλωσης είναι προφανή και για το λόγο αυτό καθίσταται απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών στη μείωση των απορριμμάτων.

Τεχνική Yποστήριξη website