«Σχεδιάζοντας προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα:Από τη βιοποικιλότητα στην πολιτισμική ποικιλότητα: ο κύκλος του μαλλιού και η τέχνη της υφαντικής»

Το Κ.Π.Ε Ανωγείων  σε συνεργασία με  τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των νομών της Κρήτης πρόκειται να διοργανώσει διήμερο  επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης που ήδη υλοποιούν  πρόγραμμα Π.Ε. με αντίστοιχο θέμα στις 22-23 Μαρτίου 2013 στο Κ.Π.Ε Ανωγείων.  Το σεμινάριο υλοποιείται  στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Άξονας Προτεραιότητας 7» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Θέμα του Σεμιναρίου:

«Σχεδιάζοντας προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα:Από τη βιοποικιλότητα στην πολιτισμική ποικιλότητα: ο κύκλος του μαλλιού και η τέχνη της υφαντικής»Πίνακας Συμμετεχόντων

Πρόγραμμα ΣεμιναρίουΤεχνική Yποστήριξη website