«Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφορία: Αρχές και Μέθοδοι. Σχεδιάζοντας προγράμματα Π.Ε. με θέμα Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αειφόρος Διαχείριση»

Το Κ.Π.Ε Ανωγείων  σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των νομών της Κρήτης  πρόκειται να διοργανώσει τριήμερο  επιμορφωτικό  Εισαγωγικό  Σεμινάριο Α΄ Επιπέδου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο του θεματικού έτους για ενήλικες(ομάδα εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης) οι οποίοι δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στην Π.Ε., πρόκειται να υλοποιήσουν πρόγραμμα ή υλοποιούν ήδη, στις 14, 15, 16 Δεκεμβρίου 2012 στο Κ.Π.Ε Ανωγείων.
Το σεμινάριο υλοποιείται  στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Άξονας Προτεραιότητας 7» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Θέμα του Σεμιναρίου:

«Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφορία: Αρχές και Μέθοδοι. Σχεδιάζοντας προγράμματα Π.Ε. με θέμα Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αειφόρος Διαχείριση»

Το Σεμινάριο θα είναι διάρκειας 20 διδακτικών ωρών και απευθύνεται σε εξήντα   (60) εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (30 εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπ/σης και 30 εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης), των νομών της Κρήτης.


Πρόγραμμα Σεμιναρίου


Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Δρομολόγια Κ.Τ.Ε.Λ. από και προς Ανώγεια

Ονόματα Συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών στο Σεμινάριο 14-15-16 Δεκεμβρίου


Τεχνική Yποστήριξη website