Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία μέσα από τις Ερευνητικές Εργασίες στην Α΄ και Β΄ Λυκείου: Θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογές

  Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ανωγείων  διοργανώνει σε συνεργασία  με τη Σχολική Σύμβουλο των Φιλολόγων του Ν. Ρεθύμνης, και την Υπεύθυνη των Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, επιμορφωτική  ημερίδα ενηλίκων(ομάδα εκπαιδευτικών). Η ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Άξονας Προτεραιότητας 7» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε  60 εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου την Πέμπτη  22 Νοεμβρίου 2012 στο Σπίτι του Πολιτισμού(αίθουσα Δήμου Ρεθύμνου) στο Ρέθυμνο. Το θέμα της επιμορφωτικής ημερίδας είναι:

«Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία  μέσα από τις Ερευνητικές Εργασίες στην Α΄ και Β΄ Λυκείου: Θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογές».

Η ημερίδα  θα είναι διάρκειας μιας μέρας από  το πρωί (9.00) και θα ολοκληρωθεί στις 4.00 το απόγευμα και  θα πάρουν μέρος  εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει  Ερευνητικές εργασίες, οι Συντονιστές του μαθήματος των Ερευνητικών Εργασιών και όσοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν το μάθημα το επόμενο  τετράμηνο  κατά τη σχολική χρονιά 2012-13. 


Πρόγραμμα Ημερίδας

Υλικό Σεμινάριο Ρεθύμνου 2012

Τα βήματα μιας Ερευνητικής Εργασίας
Κωνσταντίνα Σχίζα, Παύλος Κοσμίδης

Πρόγραμμα Ημερίδας

Σεμινάριο Ρεθύμνου 2012


Τεχνική Yποστήριξη website