«Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφορία: Αρχές και Μέθοδοι. Σχεδιάζοντας προγράμματα Π.Ε. με θέμα Φυσικό –Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Ενεργοί Πολίτες»

Το Κ.Π.Ε Ανωγείων Ρεθύμνης σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκαννήσου και τις Σχολικές Επιτροπές της Κω πρόκειται να διοργανώσει διήμερο   επιμορφωτικό  Εισαγωγικό   Σεμινάριο Α΄ Επιπέδου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο του θεματικού έτους για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης, οι οποίοι δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στην Π.Ε., πρόκειται να υλοποιήσουν πρόγραμμα ή υλοποιούν ήδη, στις 17-18 Ιανουαρίου 2013, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 2ο Γυμνάσιο στην Κω. Το σεμινάριο  υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Άξονας Προτεραιότητας 7» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».


Ονόματα Συμμετεχόντων

Πρόγραμμα Σεμιναρίου


Τεχνική Yποστήριξη website