«Σχεδιάζοντας προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: Το Φυσικό Περιβάλλον στην Κρητική Λογοτεχνία»

Το Κ.Π.Ε Ανωγείων  σε συνεργασία με  το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και  τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των νομών της Κρήτης πρόκειται να διοργανώσει διήμερο  επιμορφωτικό θεματικό  σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης που ήδη υλοποιούν  πρόγραμμα Π.Ε. ή θα υλοποιήσουν στο νέο σχολικό έτος στις 1-2 Μαρτίου 2013 στο Κ.Π.Ε Ανωγείων.  Το σεμινάριο υλοποιείται  στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Άξονας Προτεραιότητας 7» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Θέμα του Σεμιναρίου:

«Σχεδιάζοντας προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα:
Το Φυσικό Περιβάλλον στην Κρητική Λογοτεχνία»


Πρόγραμμα και κατάσταση Συμμετεχόντων

Πίνακας Συμμετεχόντων & Αναπληρωματικών στο Σεμινάριο με θέμα “Φυσικό Περιβάλλον και Κρητική Λογοτεχνία”

Πρόγραμμα Σεμιναρίου


Τεχνική Yποστήριξη website