«Σχεδιάζοντας Προγράμματα Π.Ε. με θέμα: Το οικολογικό αποτύπωμα των προϊόντων ως υλικός και άυλος πολιτισμός»

Το ΚΠΕ Ανωγείων στις Περιφέρειες ΜΕΤ σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Κρεστένων στις Περιφέρειες ΛΑΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» εντασσόμενο στο Υποέργο 1 – Άξονας Προτεραιότητας 6, τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη και το Δήμο Ανωγείων, και της συμμετοχής του ΚΠΕ Ανωγείων στο Εθνικό Δίκτυο Π.Ε. του ΚΠΕ Κρεστένων «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία Αειφορίας», συνδιοργανώνουν τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δικτύου στους χώρους του ΚΠΕ Ανωγείων.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ανωγείων και σε επιλεγμένα πεδία της περιοχής από την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 και ώρα 16:30, μέχρι την Κυριακή 30 Απριλίου 2017 και ώρα 14:30 και θα έχει ως θέμα:

«Σχεδιάζοντας Προγράμματα Π.Ε. με θέμα:

Το οικολογικό αποτύπωμα των προϊόντων ως υλικός και άυλος πολιτισμός»

Τεχνική Yποστήριξη website