«Η αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας στην Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση»

Το Κ.Π.Ε Ανωγείων σε συνεργασία με την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης και τους Υπεύθυνους  Σχολικών δραστηριοτήτων των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Ανωγείων  διοργανώνει διήμερο  επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, για ενήλικες πολίτες και εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης, οι οποίοι  υλοποιούν ήδη πρόγραμμα την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 στο Κ.Π.Ε Ανωγείων. Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Άξονας Προτεραιότητας 7» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Θέμα του Σεμιναρίου:«Η αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας στην Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση»

Τεχνική Yποστήριξη website