«Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφορία: Αρχές και Μέθοδοι. Σχεδιάζοντας προγράμματα Π.Ε. με θέμα Φυσικό – Ανθρωπογενές Περιβάλλον»

¨”Το Κ.Π.Ε Ανωγείων  σε συνεργασία με τις  Υπεύθυνες  Σχολικών Δραστηριοτήτων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της  Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου  Κρήτης πρόκειται να διοργανώσει διήμερο   επιμορφωτικό Εισαγωγικό  Σεμινάριο Α΄ Επιπέδου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση την Παρασκευή 28(απόγευμα) και Σάββατο(πρωί) 29 Νοεμβρίου 2014 στο Ρέθυμνο, για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, οι οποίοι δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στην Π.Ε. και πρόκειται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Π.Ε. το σχολικό έτος 2014-15. Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί την πρώτη μέρα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και τη δεύτερη μέρα στο Αμφιθέατρο Δ7 του ΠΤΔΕ Πανεπιστημιούπολη Γάλλου. Το σεμινάριο  υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Άξονας Προτεραιότητας 7» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»”

Τεχνική Yποστήριξη website