Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφορία: Αρχές και Μέθοδοι. Σχεδιάζοντας προγράμματα Π.Ε. με θέμα Φυσικό – Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Ενεργοί Πολίτες

Το Κ.Π.Ε Ανωγείων  σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των νομών της Κρήτης πρόκειται να διοργανώσει διήμερο   επιμορφωτικό  Εισαγωγικό  Σεμινάριο Α΄ Επιπέδου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο του θεματικού έτους για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης, οι οποίοι δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στην Π.Ε., πρόκειται να υλοποιήσουν πρόγραμμα ή υλοποιούν ήδη, στις 13-14 Δεκεμβρίου 2013 στο Κ.Π.Ε Ανωγείων.  Το σεμινάριο  υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Άξονας Προτεραιότητας 7» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 
 
 Θέμα του Σεμιναρίου:
   «Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφορία: Αρχές και Μέθοδοι. Σχεδιάζοντας προγράμματα Π.Ε. με θέμα Φυσικό –Ανθρωπογενές Περιβάλλον και  Ενεργοί Πολίτες»
 

Ονόματα Εισαγωγικού Σεμιναρίου

Τελικό Πρόγραμμα Εισαγωγικού Σεμιναρίου


Τεχνική Yποστήριξη website