Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Υπαίθρια Διαβίωση στο Γεωπάρκο του Ψηλορείτη

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Ανωγείων  σε συνεργασία με το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη πρόκειται να διοργανώσει τριήμερο επιμορφωτικό Σεμινάριο Ενηλίκων με θέμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Υπαίθρια Διαβίωση στο Γεωπάρκο του Ψηλορείτη», συμμετέχοντας στην εβδομάδα για τα Eυρωπαϊκά  Γεωπάρκα, για ομάδες πολιτών στις 21-22-23  Ιουνίου  2012 στον Ψηλορείτη.Το σεμινάριο υλοποιείται  στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Άξονας Προτεραιότητας 7» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Τεχνική Yποστήριξη website