ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ Π.Ο ΤΩΝ ΚΠΕ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Το ΚΠΕ Ανωγείων, ως συντονιστής του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, “Ψηλαφώντας τη μνήμη της γης μέσα από τη γεωποικιλότητα, τα Γεωπάρκα και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες”, και στο πλαίσιο των αποφάσεων της παιδαγωγικής και συντονιστικής ομάδας, καλεί τις Π.Ο. των ΚΠΕ που συμμετέχουν στο Δίκτυο να επιλέξουν θεματική ενότητα και να παράξουν εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο του Δικτύου.


Τεχνική Yποστήριξη website