Επισκέψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας – Β/θμιας 2019-20.

Αίτημα έγκρισης του προγραμματισμού επισκέψεων εκπαιδευτικών με τις περιβαλλοντικές σχολικές ομάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Προγράμματα Π.Ε. του ΚΠΕ Ανωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020

Το ΚΠΕ Ανωγείων θα δεχτεί τους ανοιξιάτικους μήνες του σχολικού έτους 2019-2020, βάσει της εγκυκλίου Φ13/17836/Δ7/ 7-2-2020,τις παρακάτω σχολικές μονάδες Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης, για να υλοποιήσουν προγράμματα ΠΕ του ΚΠΕ Ανωγείων.


Αίτημα έγκρισης του προγραμματισμού επισκέψεων εκπαιδευτικών

Τεχνική Yποστήριξη website