Εκπαιδευτικές & επιμορφωτικές δράσεις στα Κ.Π.Ε., 2019-20

“Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-20”

Εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η εγκύκλιος για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-20.

Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση:
– Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στο σχολείο τους.
– Οι εκπαιδευτικοί που έχουν την εποπτεία και την ευθύνη υλοποίησης Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο.
– Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

Χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσης εγγράφων σχετικών με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ΚΠΕ:

Έως 21/02/2020 οι εκπαιδευτικοί των σχολείων να καταθέσουν στους αρμόδιους Υπεύθυνους των οικείων Διευθύσεων Εκπαίδευσης αιτήσεις παρακολούθησης προγράμματος σε ΚΠΕ. Αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί που εκπονούν Ερευνητικές Εργασίες καταθέτουν αίτηση στο ΚΠΕ που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν.

Έως 27/02/2020 οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να διαβιβάσουν στα ΚΠΕ τους πίνακες με τις αιτήσεις των σχολικών ομάδων για παρακολούθηση προγράμματος του ΚΠΕ.

Έως 9/03/2020 τα ΚΠΕ κατόπιν επικοινωνίας με τα σχολεία να καταρτίσουν το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων που θα δεχθούν.


Εγκύκλιος Προγραμμάτων 2020

Αίτηση σε συμμετοχή Κ.Π.Ε.


Τεχνική Yποστήριξη website