Αναστολή οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας

Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας.

Την προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός Ελλάδος από τις 9.3.2020 έως και τις 22.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 7.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Απόφαση

Τεχνική Yποστήριξη website