Σκοπός του Κ.Π.Ε. Ανωγείων είναι η ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών ομάδων για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕ-ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ

Το ΚΠΕ Ανωγείων  σε συνεργασία με το ΚΠΕ  Ιεράπετρας-Νεάπολης και το ΚΠΕ Ευεργέτουλα στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δίκτυου Π.Ε. του ΚΠΕ Ανωγείων με θέμα: «Ψηλαφώντας τη μνήμη της γης μέσα από τη γεωποικιλότητα, τα …

Περισσότερα..

kpe-anogion

Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Σχετ.:α) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) εγκύκλιος,β) H αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιος,γ) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιος,δ) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ) εγκύκλιος. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων, σας γνωρίζουμε ότι …

Περισσότερα..

kpe-anogion

Αναστολή οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας

Προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός της χώρας. Την προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός Ελλάδος από τις 9.3.2020 έως και τις 22.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα …

Περισσότερα..

kpe-anogion

Επισκέψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας – Β/θμιας 2019-20.

Αίτημα έγκρισης του προγραμματισμού επισκέψεων εκπαιδευτικών με τις περιβαλλοντικές σχολικές ομάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε Προγράμματα Π.Ε. του ΚΠΕ Ανωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 Το ΚΠΕ Ανωγείων θα δεχτεί τους ανοιξιάτικους μήνες του …

Περισσότερα..

Φυσικό πάρκο Σητείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 1ο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Γεωπάρκου Σητείας

Το Γεωπάρκο Σητείας, σε συνεργασία με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ανωγείων, Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, Βάμου, Ιεράπετρας-Νεάπολης και το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστήμων Ηρακλείου, διοργανώνουν το 1 ο Θερινό Σχολείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τους Γεώτοπους και την …

Περισσότερα..

Κ.Π.Ε. Ανωγείων

Εκπαιδευτικές & επιμορφωτικές δράσεις στα Κ.Π.Ε., 2019-20

“Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-20” Εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η εγκύκλιος για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για …

Περισσότερα..

Τεχνική Yποστήριξη website